Cèdula d’habitabilitat

agència-de-lhabitatge-de-catalunyaLa cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades. És imprescindible per poder vendre o llogar un habitatge i contractar els serveis d’aigua o llum.

Quant hem costarà?

Els seu preu en depenen factors com la superfície. No dubteu en contactar amb nosaltres, li farem un pressupost al instant, amb els preus més ajustats possibles al servei.

 • Certificat habitabilitat: a partir de 70 €, es tracta d’una gestió bàsica la qual inclou la visita i inspecció del seu habitatge, el Certificat Visat del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona i les taxes del Col·legi.
 • Cèdula habitabilitat: a partir de 90 €,es tracta d’una gestió completa de la seva cèdula on vostè no haurà de preocupar-se de res. Inclou la visita i inspecció del seu habitatge, certificat Visat del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Tarragona, tramitació al “Departament d’Habitatge de la Generalitat”, taxes de Col·legi i Generalitat i enviament de la cèdula al seu domicili.

Quant de temps costa?

El certificat d’habitabilitat amb dos dies el tindrà a la seva disposició. Pel que fa a la cèdula d’habitabilitat implica un tràmit administrau. La resolució vindria a tarda sobre un 15 dies hàbils.

Com s’efectua?

1. Visitarem personalment el seu habitatge per tal de certificar que segueix complint amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilita d’aplicació  i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

 • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
 • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
 • Document acreditatiu d’identitat

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula renovada per 15 anys.

Obtenció cèdula per primera vegada

Habitatges construïts amb anterioritat al 11 d’agost de 1984 sense cèdula

1. Visitarem personalment el seu habitatge per tal de certificar que  compleix amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel  Annex II Decret d’habitabilitat  i no representa cap risc per les persones.

Documentació requerida:

 • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
 • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
 • Document que acrediti l’antiguitat de l’habitatge (En cas que en disposi d’algun)

2. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

3. Rebrà per correu la cèdula amb una vigència de 15 anys.

 

Habitatges construïts amb posterioritat al 11 d’agost de 1984 sense cèdula

1. Visitarem personalment el seu habitatge per tal de certificar que compleix amb els requisits mínim de seguretat i salubritat establerts pel Decret d’habitabilitat de l’any de construcció de l’habitatge i no representa cap risc per les persones.

2. El tècnic haurà de certificar d’idoneïtat tècnica de l’habitatge

Documentació requerida:

 • Document que acrediti la propietat de l’habitatge: Escriptures, nota registral…
 • Rebut de la contribució (o qualsevol document en el que consti la referència cadastral)
 • Document que acrediti l’antiguitat de l’habitatge. (certificat de legalitat i antiguitat emès per l’ajuntament, escriptura, contracte de lloguer antic…)

3. Ens encarregarem de totes les gestions (visat al col·legi d’aparelladors, tràmits a la Generalitat i pagament de taxes).

4. Rebrà per correu la cèdula amb una vigència de 15 anys.

 

Habitatges de nova construcció

Els tècnics que ha participat en la redacció del projecte i la direcció de l’obra són els encarregats de tramitar la cèdula de nova ocupació. Només en el cas d’una renúncia dels tècnics, aquesta gestió la podrà realitzar un altre equip tècnic.

.

.

PREGUNTES FREQÜENTS

Que és la cèdula d’habitabilitat

La cèdula és el resultat d’una inspecció acurada de seu habitatge i acredita que compleix les condicions d’habitabilitat, salubritat i seguretat. Si heu de comprar o llogar, no dupte-ho en demanar-nos pressupost sense cap tipus de compromís.

Per a que serveix?

 La cèdula d’habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, a més a més, és necessari per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions  i altres serveis.

Qui li pot fer la cèdula?

La cèdula únicament li pot fer un tècnic habilitat com pot ser un aparellador, arquitecte tècnic, enginyer d’edificació o arquitecte.

Quina vigència té?

La cèdula caduca als 15 anys. Si l’ha perdut o no sap si el seu habitatge en té, posis amb contacte amb nosaltres, per obtenir la informació necessària.

  

Hi ha diferents tipus de cèdula?

La cèdula d’habitabilitat pot ser:

 • De primera ocupació: quan es refereix a habitatges de nova construcció o en aquells casos en què s’ha fet un buidatge de l’edifici i s’ha deixat només la façana.
 • De primera ocupació de rehabilitació: quan es refereix a habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació (subdivisions, canvi d’ús per crear un habitatge, buidatge de l’habitatge, ampliacions, remuntes).
 • De segona ocupació: quan es refereix a habitatges que ja existeixen.
Anuncis