Rehabilitació

¿En què consisteix la rehabilitació energètica d’edifici?

Rehabilitar un edifici és reparar o modificar aquelles parts que puguin tenir visis o estar deteriorades. La rehabilitació energètica d’un edifici consisteix a prendre mesures de rehabilitació que permetin disminuir el seu consum energètic. Es pot actuar sobre:

 1. L’envoltant tèrmica de l’edifici, formada per tots els tancaments que limiten espais habitables amb l’ambient exterior, incrementant l’aïllament de façanes i cobertes o bé col·locant unes finestres més aïllants.
 2. Les instal·lacions d’edifici es poden canviar per altres amb millors rendiments i consums.
 3. Es poden emprar noves fonts d’energia de caràcter renovable, com l’energia solar o nous combustibles, menys contaminants, com la Biomassa.

 

Per què és tan important la rehabilitació energètica d’edificis?

Fins ara la rehabilitació d’un edifici consistia simplement en reparar la façana mitjançant un morter o una pintura, però l’aplicació de mesures de rehabilitació energètica en habitatges, com l’increment de l’aïllament, el canvi de calderes o les finestres o l’ús de sistemes de il·luminació eficient, poden suposar un estalvi de fins a un 50% en el consum d’energia, amb el consegüent impacte mediambiental positiu i una reducció de la factura energètica del mateix ordre, en funció del tipus d’edifici, entre 500 i 2.000 euros per habitatge.

Aquestes possibilitats de control de la despesa, que ja es persegueixen per a la rehabilitació d’edificis en el Codi Tècnic de l’Edificació i en el nou Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques d’Edificis (RITE), són prioritàries en la política energètica del país, ja que els edificis són els grans consumidors d’energia, amb més de la tercera del total.

 

Com es pot rehabilitar energèticament una façana?

Hi ha diverses solucions per a la Rehabilitació de façanes en funció de la tipologia d’aquestes, a continuació s’exposen algunes d’elles:

 1. Aïllament de Façanes per l’Exterior, col·locant una capa d’aïllament tèrmic i posteriorment recobrint l’aïllament amb un morter específic d’aquests sistemes o una capa discontínua formant una façana ventilada. L’avantatge que presenta aquest sistema és que elimines els ponts tèrmics produïts pels pilars i els cants dels forjats.
 2. Aïllament de Façanes per l’interior, és similar al sistema anterior però l’aïllament es col·loca per l’interior. En aquest cas en lloc de morter se solen usar plaques de guix laminat.
 3. Farcit de la cambra d’aire d’una fàbrica de maons existent amb material aïllant. El resultat obtingut dependrà de les condicions de la paret existent.

 

Com es pot rehabilitar energèticament una coberta?

Hi ha moltes maneres de fer una rehabilitació energètica d’una coberta d’un edifici, tantes com tipus de cobertes. No obstant es poden agrupar pel lloc per on és accessible la instal·lació del nou aïllament:

 1. Col·locant un aïllament sobre la coberta existent aprofitant una operació de manteniment de la mateixa, per exemple un reparat o un canvi de la impermeabilització.
 2. Instal·lar aïllament entre les bigues o envanets que formen el pendent de l’espai sota coberta quan aquest no és habitable i si és accessible.
 3. Omplint el buit del fals sostre amb aïllament tèrmic.
 4. O bé per la cara inferior del sostre existent col·locant un extradossat directe compost per aïllament i placa de guix laminat.

Qualsevol d’aquestes solucions és vàlida però requereixen d’una anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en cada cas.

 

Com es pot rehabilitar energèticament els buits?

La millora de finestres i portes d’exterior és una de les operacions més senzilles de dur a terme en un programa de rehabilitació energètica d’una edifici. Són diverses les formes d’afrontar aquesta reforma, en funció del punt de partida:

 1. La substitució integral de buit, incloent fusteria i vidres.
 2. La substitució dels vidres mantenint l’ou existent.
 3. Afegint una finestra al costat de l’existent creant una “doble finestra”

Cadascuna d’aquestes solucions té un impacte diferent a l’edifici, i han de ser valorades en termes tècnics i econòmics.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s